1 Người xử lý , tương tác hàng triệu khách hàng

Thanh toán với mã ưu đãi

1 Người xử lý , tương tác hàng triệu khách hàng

1 Người xử lý , tương tác hàng triệu khách hàng

Với hệ thống công nghệ hiện tại , 1 người có thể cung cấp dịch vụ cho hàng triệu người , điều phối hệ thống support tự động để hỗ trợ hàng triệu người.

1. Hệ thống lấy thông tin

2. Hệ thống truyền thông, Marketting, bán hàng tự động

3. Hệ thống chăm sóc khách hàng

4. Hệ thống quản lý chất lượng tự động

5. Hệ thống Backup thống kê tự động

 

Do vậy những vị trí phát huy trong doanh nghiệp số :

- CEO công nghệ và chiến lược

- Người Quét, quản lý, phân loại data: Nhanh nhẹn, tập trung, thông minh

- Người xây dựng sản phẩm, làm nội dung, Truyền thông 

- Người Kế toán tài chính nội bộ, kèm quản lý hồ sơ khách hàng, sắp lịch

- Người nghiên cứu sử dụng ứng dụng công nghệ mới

- Hệ Thống phục vụ làm dịch vụ

November, 24 2019
Gửi bình luận của bạn:
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666