Ai cũng có cơ hội để sống khỏe, sống tốt và sống hạnh phúc

Thanh toán với mã ưu đãi

Ai cũng có cơ hội để sống khỏe, sống tốt và sống hạnh phúc

Ai cũng có cơ hội để sống khỏe, sống tốt và sống hạnh phúc

Như tôi đã đề cập không ai chọn được mình sinh ra như thế nào, nhưng có thể chọn được mình chết như thế nào.

Dù cuộc sống có muôn vàn khó khăn thử thách, muôn hình vạn trạng, nhưng bản chất hạnh phúc là giống nhau, và chỉ có một. 

  • Người muốn đạt được hạnh phúc cho cá nhân thì gìn giữ tu tập
  • Người muốn hạnh phúc gia đình thực sụ viên mãn, thì phải đồng bộ để mỗi thành viên gia đình hiểu và vượt qua những thử thách chướng nghiệp của họ
  • Một quốc gia thành công hạnh phúc thì văn hóa phải được  áp dụng rộng rãi cho quốc gia đó

Sự tìm kiếm lựa chọn tốt sẽ bớt công sức hơn là sự thay đổi. Nhưng duyên nghiệp nào đó bắt buộc ta phải vượt qua

November, 20 2020
Gửi bình luận của bạn:
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666