Automation Marketting 100%

Thanh toán với mã ưu đãi

Automation Marketting 100%

Automation Marketting 100%

Con người có rất nhiều hành chế trong quá trình vận hành:

- Cảm xúc

- Thời tiết

- Sức khoẻ

- Tình cảm

- Gia đình

- Tâm lý khách hàng

- Sự mất tập trung

- Chóng mệt, làm ít

- Chi phí

Do đó xu hướng Automation marketting Sale là tất yếu.

Automation Marketting Sale là một hệ thống móc xích liên hoàn với nhau, cần sự sắp xếp phối hợp tốt giữa các khâu và quy trình data. Gồm:

1. Email markeeting- Quy trình chăm sóc tự động

2. SMS Automation Marketting- Automation facebook Zalo

3. Call Automation

4. Automation Subcribe,

5. Automation Register & Payment

6. Automation Delivery

7. Automation support

8. Automation Recuitment

 

November, 23 2019
Gửi bình luận của bạn:
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666