Bài 11: Đã làm người không tránh được sai lầm - Do vậy làm hệ thống kh

Thanh toán với mã ưu đãi

Bài 12: Đã làm người không tránh được sai lầm - Do vậy làm hệ thống không bao giờ được chủ quan.

Bài 12: Đã làm người không tránh được sai lầm - Do vậy làm hệ thống không bao giờ được chủ quan.

Và làm tốt kĩ lưỡng bao nhiều cũng không thừa, chểnh mảng một chút cũng có thể gây hậu quả

Đã làm người không tránh được sai lầm, đặc biệt trong tổ chức hay hệ thống lớn, sai lầm, sai biệt trong hệ thống là khó có thể tránh khỏi.

Sự cộng nghiệp, rủi ro, ảnh hưởng của môi trường đến các thành phần, phần tử trong hệ thống.

Để kiểm soát rủi ro, cần có những nhân tố như thanh tra giám sát , kiếm soát rủi ro, check và đánh giá các thành phần.

Thậm chí các tổ chức lớn cần có 2- 3 vòng giám sát, kiểm soát an toàn, nói thành công nhất trong hệ thống hiện tại có Vingroup

Sai lệch dị biệt, hiểu lầm là không thể tránh khỏi trong hệ thống

Kể cả hệ thống khoa học công nghệ lập trình, và tự động hoá, đừng bao giờ chủ quan.

Điều gì tạo ra sự khác biệt và giảm thiểu rủi ro:

  1. Đào tạo và liên tục đào tạo

  2. Xây dựng văn hoá cốt lõi, theo văn hoá thuận theo quy luật tự nhiên, đạo lý chân lý. Chuyển hoá văn hoá đó xuống tới tận các thành viên tế bào để các thành viên phát triển sáng tạo nhưng vẫn cùng nhau về đích không bị chệch hướng

  3. Giám sát thanh tra Hệ thống: lên lịch cụ thể và thanh tra bất chợt.

December, 23 2019
Gửi bình luận của bạn:
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666