Bài 11: Quy luật cuộc đời

Thanh toán với mã ưu đãi

Bài 11: Quy luật cuộc đời

Bài 11: Quy luật cuộc đời

Rất may mắn trong cuộc sống hỗn tạp, hàng tỉ tỉ các loại sóng, thông tin , và các loại năng lượng khác nhau đang tác động đến cuộc sống của chúng ta. Có hàng nghìn hàng triệu chiêu thức, pháp thức biến hóa, nhưng vẫn còn có những QUY LUẬT BẤT BIẾN.

Những quy luật này còn cho bạn có đường mà lương theo trong thế giới tuyệt diệu vô cùng rộng lớn này, những quy luật , hay là chân lý, hay là đạo là những cái không thể bị phá bỏ, hoặc rất khó để phá bỏ, những quy luật đó vẫn đang tồn tại trong vũ trụ này, những quy luật đó vẫn đang chi phối cuộc sống của chúng ta, dù chúng ta có nhìn được hay không nhìn được, cầm nắm được hay không cầm nắm được

Quy luật đó rõ như ngày và đêm, trắng và đen, như là phương đông phương tây, cực nam, cực bắc ...

Trên cao nhất là những quy luật của vũ trụ, dưới là quy luật của thiên nhiên thời tiết, rồi đến quy luật của xã hội loài người,

Các quy luật đó tương tác chi phối ảnh hưởng đến chúng ta, đến hạnh phúc của chúng ta, đến người thân của chúng ta,

Nếu chính chúng ta và người thân của chúng ta tôn trọng những quy luật đó: quy luật của vũ trụ, tự nhiên thiên nhiên xã hội, thì chúng ta sẽ xây dựng được sự nghiệp bền vững như kim tự tháp

Nếu chúng ta không tôn trọng quy luật đó, chúng ta phá bỏ nó, thì đường nhiên chúng ta sẽ phải gánh những hậu quả đáng tiếc

December, 22 2019
Gửi bình luận của bạn:
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666