Bài 20: Sẵn sàng tri thức và kinh tế hội nhập

Thanh toán với mã ưu đãi

Bài 20: Sẵn sàng tri thức và kinh tế hội nhập- hội nhập môi trường văn minh

Bài 20: Sẵn sàng tri thức và kinh tế hội nhập- hội nhập môi trường văn minh

Người ta thường trao đổi rất nhiều vềNhưng thực sự hội nhập là như thế nào?

  • Cần phải chuẩn bị gì?
  • Cái gì là cốt lõi của hội nhập?
  • 1001 các vấn đề của xã hội hiện đại, cùng với các vấn đề trong nước và quốc tế nảy sinh liên tục
  • Sự chênh lệch về văn hóa, nền tảng, bản chất tài chính, kết cấu xã hội tư bản và xã hội chủ nghĩa.
  • kinh tế và tri thức hội nhập toàn cầu.

Đó là những vấn đề chúng ta phải trả lời, chúng ta sẽ phải đối diện trong vấn đề hội nhập.

Sự chuẩn bị từ cốt lõi bên trong hay bên ngoài ? quan trọng là gì? Key cốt lõi là gì? Phương thức sản xuất, bản chất tài chính, hay là phương pháp tiếp cận thị trường hay là sản phẩm, đâu là chìa khóa quan trọng.

Sự cân bằng trong hội nhập, và khả năng tiếp cận thị trường mới.

Tôi nhận thấy ngôn ngữ chỉ là một chìa khóa không phải là chìa khóa quan trọng nhất trong vấn đề hội nhập

Tri thức kiến thức trong giai đoạn hiện nay cũng là thế giới phẳng, mọi kiến thức chi thức rất là dễ để có thể lĩnh hội xâm nhập. 

Các phương thức bán hàng tiếp cận thị trường cũng rất phổ biến, rất Available, và có rất nhiều các nhà cung cấp các dịch vụ sẵn sàng kết nối, sẵn sàng trải nghiệm và cho chúng ta thử nghiệm dịch vụ một cách tốt nhất.

Rất có rất nhiều các giải pháp tài chính, cũng như phương thức, tiến độ, 

Từ ý tưởng, Thiết kế, sản phẩm, và dịch vụ, mọi cái cũng rất sẵn sàng để cung ứng ra xã hội

Vậy cái gì là thực sự quan trọng, cái gì cốt lõi để vận hành các nguồn lực xung quanh, cái gì để tạo ra giá trị cốt lõi tuyệt vời cho quá trình hội nhập, các sản phẩm hội nhập, 

Vậy câu chuyện tôi trao đổi đến đây chắc các quý vị cũng đã dần hiểu được giá trị, ý nghĩa, và nền tảng quan trọng nào đó ở bên trong chính chúng ta chứ không phải là những giá trị mà tôi vừa liệt kê.

Đó chính là bản thân khả năng kết nối, điều phối và sử dụng các nguồn lực bên ngoài, đó chính là chúng ta, khả năng kiểm soát bản thân, thời gian, không gian, môi trường, để tối ưu các nguồn lực để tạo ra giá trị dương

Có thể các hợp đồng kinh tế, cũng như cách đánh tía trỉa nghiệm các dịch vụ nguồn lực, các nhà thầu để đảm bảo sự tối ưu các nguồn lực, đó chính là BẢN THÂN của chúng. 

Sức mạnh thể chất, tinh thần, trí tuệ là chìa khóa để có thể kết hợp, phát triển các nguồn lực xung quanh một cách tối ưu nhất hoàn hảo nhất, 

Trong giai đoạn phát triển cực thịnh của loài người, trước khi sang hệ thống trí tuệ nhân tạo, đó là sự chuyển giao, các tầng tri thức của con người đạt sự chín muồi cả về trí tuệ, thể chất, phẩm hạnh. Cũng giống như mô tả về một tầng 

 

December, 25 2019
Gửi bình luận của bạn:
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666