Bài 4: Chiến thắng chính mình là hạnh phúc

Thanh toán với mã ưu đãi

Bài 4: Chiến thắng chính mình là hạnh phúc

Bài 4: Chiến thắng chính mình là hạnh phúc

Con người sinh ra đã vào trong vòng luôn hồi tạo nghiệp không ngừng, và chính bị nghiệp dẫn dắt đi từng phút giây, có nghiệp sướng, có nghiệp khổ, nghiệp vô minh, và nghiệp minh.

Trong vòng tương tác với vật chất xung quanh, con người là cấu thành của của tổ hợp những nhân duyên mà thành, 

Con người đương nhiên sẽ bị chi phối của các dòng năng lượng xung quanh và dòng năng lượng của nghiệp lực, đương nhiên mọi sự khởi sinh đều từ vô minh mà ra, do vậy các nghiệp từ vô minh, hoặc các nghiệp sai sẽ tạo ra trùng trùng quả sai, mà hậu quả của nó là con người không nhận ra, không còn điều khiển và kiểm soát được hậu quả chúng ta tạo ra, dù chúng ta có giỏi đến đâu, và đương nhiên sẽ tạo ra những quả khổ cho chính mình và cuộc đời.

Ở đâu đó chúng ta nhìn thấy quả khổ

Ở góc khuất nào đó chúng ta còn thấy khổ

Còn ở cảnh nào đó chúng ta đang bị ầm thầm lo sợ, tất cả những điều đó đều có nguyên nhân sai từ đâu đó trong mã nguồn khởi thủy của nó, có những điều cần phải sửa chữa gột rửa, tái tạo, tái cấu trúc.

Nếu cuộc đời chúng ta còn có những chỗ chưa viễn mãn, chưa tuyệt vời, là con cơ hội cho chúng ta sống và hoàn thiện. Khi chúng ta nhắm mắt khỏi cuộc đời này chúng ta sẽ hoàn thiện và hạnh phúc, chúng ta không phải hối tiếc điều gì, chúng ta viên mãn trút hơi thở cuối cùng của kiếp này để chúng ta sang kiếp sống mới - niết bàn , thiên đường, hay một kiếp người khác.

Thực sự là tuyệt vời, và tuyệt vời vô cùng, để chính con chúng ta đang nhận thức về chính chúng ta và xung quanh, giữa muôn vàn những nguồn năng lượng vô tận của xã hội, muôn ngàn sự phát triển , phát phát kiến để cho cuộc sống của chúng ta hạnh phúc ấm lo hơn, và cũng hàng ngàn hàng tỉ thách thức của tương lai để chúng ta phải quyết tâm, quyết liệt cố gắng từ hôm nay.

Chúng ta phải dành phần thắng từ chính trong chính bản thể của linh hồn và thể xác của chúng ta trước, để lái bản thể này hòa cùng và phát triển trong dòng năng lượng vô tận không tách rời của thế giới và vũ trụ

Hãy tìm cách chiến thắng chính bản thân mình trước tiên, vì bên ngoài là ti tỉ các dòng năng lượng bên ngoài, khác chúng ta. Đương nhiên những năng lượng đó khác biệt chúng ta, thậm chí là mâu thuẫn, xung đột, là ảnh hưởng đa chiều lên chính chúng ta.

Hạnh phúc , và hạnh phúc viên mãn là gì chắc chắn là một phần nào đó quý vị đang có những tuy duy riêng của mình, một phần nào cảm nhận được từ những tư duy và góc nhìn của tôi đang chia sẻ cho quý vị

 

December, 22 2019
Gửi bình luận của bạn:
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666