Bài 7: Các đạo

Thanh toán với mã ưu đãi

Bài 7: Các đạo

Bài 7: Các đạo

Trên thế giới của chúng ta hiện nay có rất nhiều các đạo khác nhau, các đạo không ít thì nhiều đều hướng con người tới cuộc sống cao hơn, có ý nghĩa hơn, nhờ tôn thờ, biết kính trọng các bậc giác ngộ, thần thánh, chính vì biết tôn thờ, con người biết khiêm tốn, biết lắng nghe, biết tôn trọng, biết sợ hãi những điều vô hình

Đạo nào cũng có những ý nghĩa của nó, và cũng có những giá trị với nhân loại, trong mỗi một giai thoại và câu chuyện,

Có thể đạo dẫn đến tầng 1, tầng 2, hay là tầng cao nhất của của con người và hanh thông tới vũ trụ, nhờ có đạo con người có đường để bước lên

Khi con có đạo là con người có lương tri và khác với các động vật khác nhờ tâm linh, nhờ lương tri vô hình, kéo con người ta khỏi phần con

Tôn trọng đạo, khuyến khích đạo phát triển là một cách để giúp loài người có hướng và sống tốt hơn ở một khía cạnh nào đó

Trong hàng trăm năm dẫn dắt loài người, các nhà tư bản cũng đã ngộ được ra những chân lý tự nhiên này, và họ đã khuyến khích tự do tôn giáo.

Vì tôn giáo dẫn dắt cho chúng loài tiến lên!

December, 22 2019
Gửi bình luận của bạn:
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666