Bài 9: Cuộc đời như dòng chảy

Thanh toán với mã ưu đãi

Bài 9: Cuộc đời như dòng chảy

Bài 9: Cuộc đời như dòng chảy

Cuộc đời là dòng chảy, dòng năng lượng tự nhiên, tự nhiên đã rất tuyệt vời, nếu chúng ta nương theo tự nhiên để có thể tạo ra kết quả tuyệt vời thì cuộc sống chính là thiên đường.

Một hạt được gieo xuống nhờ nước, nắng, gió, ngày , đêm... năng lượng tự nhiên được hấp thụ vào hạt và hạt nảy mầm sinh trưởng và phát triển để đơm hoa kết trái, và cho bao quả ngọt, theo mùa vụ

Con người có thể là cho nó tốt hơn, năng suất cao hơn bằng việc cho dinh dưỡng, diệt trừ sâu bệnh, và thậm chí chọn ra giống tốt, tạo ra gen tốt hơn

Con người đã làm được một phần của thượng đế, và con người có phần còn làm tỉ mỉ hơn, giỏi hơn, tốt hơn, và con người cũng tự mãn hơn

Nhưng nguồn khởi của sự sống và sự sinh trưởng tự nhiên là điều vĩ đại, nguồn năng lượng của tự nhiên là vĩ đại, vũ trụ vĩ đại...

Tôn trọng thượng đế con người sẽ càng hoàn thiện hơn, sự ngạo mạn, vô thần, làm cho con người bị giới hạn và không kết nối với nguồn năng lượng vô tận đó

Sự hữu hạn của một kiếp con người không thể đủ để hiểu biết hết sự kỳ diệu của vụ trụ

Chỉ có đạo, hàng nghìn năm, hàng triệu năm tích lũy, cùng nhau, để xây dựng lên đạo, đạo là thượng đế, đạo là đấng trí tôn, mà cho con người có cái nhìn vượt không gian thời gian, vì ở trong đó, có sự lý giải và sự nhìn nhận vượt không gian, thời gian...

Những nhà cộng sản vì nhìn thấy các nhà tư bản đã lợi dụng tôn giáo để điều hành xã hội

Hay tôn giáo chưa giải thích đúng được bản chất tự nhiên và bản chất xã hội

Tôn giáo ở đây chúng ta hiểu là đạo của tự nhiên, của thiên nhiên vĩ đại, một phần phát kiến của chúng ta hôm nay về thiên nhiên là đang tạo dựng nên con đường đạo tuyệt vời hơn

Tôn giáo không phải là sự chấp trước vào kinh kệ, hay những nghiên cứu hay những giáo lý cổ mà không có sự mở rộng phát triển

Tôn giáo là của chính bản thân chúng ta cùng xây dựng bồi đắp nên dựa trên nền móng mà nhân loại đã xây dựng

 

 

December, 22 2019
Gửi bình luận của bạn:
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666