Bản thể con trai

Thanh toán với mã ưu đãi

Bản thể con trai

Bản thể con trai

Con trai bản thể năng lượng dương, là năng lượng tích cực, năng lượng vận động sáng tạo, thể hiện sự tự tin, mong muốn được bảo vệ che trở cho người thân yêu, đứng về  phía chính nghĩa

Năng lượng đó được nuôi dưỡng qua vận động, trao đổi nói chuyển, âm thanh của người bố. 

Đối với một bạn trẻ năng lượng đó được nuôi dưỡng tự nhiên và hình thành trong quá trình lớn lên, con sẽ nhìn vào người bố như là người anh hùng, trong cuộc sống và dần dần con sẽ học theo.

Trong một gia đình có bố mạnh mẽ, ăn to nói lớn, hoặc sống chu đáo thì sẽ ảnh hưởng tốt đến con rất nhiều.

November, 02 2020
Gửi bình luận của bạn:
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666