Bill gate bán hầu hết cổ phiếu, và tập trung đầu tư vào nông nghiệp

Thanh toán với mã ưu đãi

Bill gate bán hầu hết cổ phiếu, và tập trung đầu tư vào nông nghiệp

Bill gate bán hầu hết cổ phiếu, và tập trung đầu tư vào nông nghiệp

Tại sao thế giới lại thèm khát cổ phiếu công nghệ mà Bill gate lại bán đi hầu hết trong thời gian này:

Tại sao  Bill gate lại trở thành nhà tư bản sở hữu đất nông nghiệp lớn nhất nước Mỹ: Hơn trăm nghìn hecta

Xu hướng của thế giới sẽ như thế nào: Sự sụp đổ của hãng công nghệ, hay bong bóng tài chính sẽ vỡ tung.

Tại sao khủng khoảng mà bong bóng tài chính liên tục lập đỉnh mới.

Bao giờ nó sẽ bắt đầu?

August, 13 2021
Gửi bình luận của bạn:
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666