Các nội dung cần thực hiện để quản trị hiệu quả

Thanh toán với mã ưu đãi

CÁC CÔNG VIỆC QUẢN TRỊ

CÁC CÔNG VIỆC QUẢN TRỊ

Các nội dung cần phải thực hiện để quản trị hiệu quả doanh nghiệp:

HOÀNG ANH

 1.  Phân luồng nhân viên telesale, nhân viên sale, Automation ( SMS, Email, Call center) một cách hiệu quả: DHA
 2.  Đo lường và giám sát chất lượng cuộc gọi: Các cuộc gọi hiệu quả ra đơn cho từng nhóm và từng sản phẩm để các bạn mới dễ cập nhật và học hỏi: DHA
 3. Theo dõi EDUKID và có chiến lược chuyển nâng cấp khách hàng: DHA
 4. Yêu cầu quy trình chuyển Data dễ dàng giữa các thành viên cũ mới, trong cùng 1 chiến dịch, và các chiến dịch khác: DHA- GETFLY
 5.  Xây dựng KPI tự động cho từng cá nhân : DHA - Dương
 6. Xây dựng team telesale + Chốt sale cộng tác: DHA'
 7. Đo lường hiệu quả team telsale và Sale
 8. Kiện toàn phần mềm Học tiếng Anh
 9. Thanh tra giám sát đôn đốc các công việc trong công ty
 10. Theo sát tiến triển mở rộng team telesale hà nội chuẩn bị cơ sở kinh doanh thứ 2
 11. Tìm thuyết phục các đối tác đầu tư vốn cho mỗi cơ sở

HELEN:

- Thiết kế sản phẩm

- Quảng cáo 

- Truyền thông 

- Đào tạo team chốt sale, và telesale văn phòng

- Xây dựng Chương trình tiếng Anh, mầm non

- Làm việc với đầu mối giáo viên và chương trình

BACK OFFICE

MAI

 1. Tuyển dụng: Các bước để tuyển được nhiều nhân sự hiểu rõ công việc một cách sớm nhất: Back office

LAN ANH

 1. Quét, bổ sung, phân bổ nguồn data: LA
 2. Kiếm soát báo cáo hiệu quả data : LA
 3. Hướng dẫn nhân viên mới: xử dụng CRM, Cloudfone, tạo đơn: Lan Anh
 4. Lan Anh tạo khách hàng Edukid gửi cho nhân viên Sale hoặc quản lý phụ trách: Khách hàng quan tâm-Khách hàng được tư vấn- Khách hàng đồng ý-, khách hàng đến trải nghiệm- và khách hàng chốt sale 

HUYỀN

 1. Duyệt đơn khi tiền về tài khoản: Huyền
 2. Gửi cho phụ huynh quy chế tài chính, : Huyền
 3. Tạo và hướng dẫn phụ huynh sử dụng phần mềm Edukid: Huyền
 4.  File hướng dẫn: Hướng dẫn phụ cài sử dụng phần mềm lãnh đạo bản thân
 5. Yêu cầu bắt buộc: sử dụng Phần mềm lãnh đạo bản thân trong đào tạo
 6.  Xây dựng kế hoạch và lịch trình giảng dạy của các lớp, của các giáo viên lên Canlendar online: Huyền
 7.  Book nhắc giáo viên Huyền
 8. Chuẩn hóa lại dữ liệu thu chi đồng bộ Banking với Getfly: Huyền
 9.  Hướng dẫn cho trợ giảng, giáo viên thực hiện EDUKID để nhân xét học viên: Huyền

TRIỀU DƯƠNG: CHUẨN BỊ TELESALE- VÀ SALE VÀ NẮM ĐƯỢC TOÀN BỘ QUY TRÌNH ONLINE ĐỂ THANH TRA GIÁM SÁT VÀ CHUẨN BỊ MỞ CƠ SỞ MỚI SỚM NHẤT CÓ THỂ.

November, 18 2019
Gửi bình luận của bạn:
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666