Cách đăng nhập Zalo Page

Thanh toán với mã ưu đãi

Cách đăng nhập Zalo Page

Cách đăng nhập Zalo Page

Bạn đăng nhập Zalo Page trên trình duyệt máy tính: https://oa.zalo.me/ và bấm đăng nhập

- Đăng nhập theo số điện thoại hoặc quét QR code từ tài khoản Zalo của bạn đa được Ad vào làm quản trị

Sau đó thực hiện vào màn hình như dưới đây:

1. Bấm quản lý

2. Chọn người dùng

3. Tìm người dùng đã được thêm trước đó

4. Mời thêm người mới tham gia chát

5. Là chat với người đã kết bạn với Page

November, 21 2019
Gửi bình luận của bạn:
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666