Cách quét data

Thanh toán với mã ưu đãi

Cách quét data

Cách quét data

1. Lựa chọn 1 page để quét

2. Quét tất cả các khách hàng like, comment, để lại thông tin vào 1 file, ghi rõ quét từ ngày đến ngày

3. Lọc trùng các khách hàng quét được lần 1

4. Tải file KH tổng hợp trên CRM vào sheet 1

5. Tổng hợp ds khách hàng đã quét và được lọc trùng vào sheet 2

6. Dùng hàm Vlookup lọc trùng giữa sheet1 và sheet2

7. Copy Sheet2 ra file mới với các dữ liệu có thể upload

8. Upload lên CRM

November, 22 2019
Gửi bình luận của bạn:
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666