Cần xây dựng những giá trị cốt lõi trong kinh doanh giai đoạn mới!

Thanh toán với mã ưu đãi

Cần xây dựng những giá trị cốt lõi trong kinh doanh giai đoạn mới!

Cần xây dựng những giá trị cốt lõi trong kinh doanh giai đoạn mới!

Trong giai đoạn xã hội, thị trường có nhiều biến động nhanh và phức tạp hiện này cần có những giải pháp kinh doanh cốt lõi:

1. Ứng dụng tối đa công nghệ

2. Tiết kiệm chi phí

3. Big data

4. Tự động hoá

5. Dữ liệu và câu chuyện

6. Giải pháp bất ngờ

7. Sản phẩm có giá trị lâu dài

8. Thiết kế, sản phẩm nhanh chóng đơn giản, hiệu quả

9. Ứng dụng tối đa các nền tảng công nghệ : Video , Youtube, Facebook

10. Tránh các hệ thống spam

11. Tốc độ nhanh chóng

12. Quản trị tốt hệ thống khách hàng lạnh, khách hàng quan tâm, khách hàng đã sử dụng dịch vụ 

13. Hệ thống thông tin lớn, nhưng tuần hoàn và sạch sẽ

14. Hệ thống đăng ký chuyển khoản, tiện lợi, uy tín

15. Không phụ thuộc vào con người, 1 người chăm sóc và quản lý hàng vạn khách hàng

16. Biết giao tiếp với hệ thống công nghệ, hệ thống trí tuệ nhân tạo

17. Năng lượng sạch và trí tuệ như lai

18. Xây dựng hệ thống kinh doanh dân sinh mọi lúc, mọi nơi, mọi giá cả

19. Triển khai nhanh và ngay

20. Kiếm soát, đo lường hiệu quả, và các giải pháp nhiều tầng, nhiều cấp độ

21. Tránh sự phân tán mất kiếm soát năng lượng

22. Làm việc tại một nơi, say mê, đam mê, đến cùng và có giải pháp tuyệt đối tối, tất cả qua hệ thống công nghệ thông tin

23. Làm sao để có thể vượt qua sự che mờ, bởi ma trận ảo, làm cho ta bị mất đi khả năng tương tác lớn qua hệ thống công nghệ ngày càng tuyệt vời

November, 16 2019
Gửi bình luận của bạn:
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666