Hiểu rõ bản chất để có thể tồn tại qua đại dịch...

Thanh toán với mã ưu đãi

Hiểu rõ bản chất để có thể tồn tại qua đại dịch...

Hiểu rõ bản chất để có thể tồn tại qua đại dịch...

ĐÂY LÀ CÁC VẤN ĐỀ:....

Bạn cần phải làm gì để chuẩn bị gì cho sự bất thường của đại dịch, chuẩn bị gì cho một tương lai mới, một chu kỳ kinh tế hoàn toàn mới.

Bạn phải làm gì để thoát ra khỏi những vấn đề của hiện tại? Công việc, nghiệp quả, sức khỏe?

Các bạn sẽ ứng dụng khoa học công nghệ như thế nào cho sự phát triển công việc trong tương lai? Các nền tảng khoa học phát triển mới cho xã hội cho đất nước là gì: Facebook, Zalo, hay AI, hay tự xe tự lái, giao hàng qua drome, quản lý siêu thị tự đông, phục vụ cafe tự động, 

Tại sao TickTok 15s lại là xu thế và nổi tiếng thế giới, nó đang báo hiệu thế giới nhảy múa quay cuồng nhanh hơn?

Bạn đã xem các tập phim Maxtrix? Chúng ta có đang bị dẫn dắt bởi truyền thông Big Tech , chúng ta có được tiếp cận và nắm bắt sự thật bản chất để giải quyết triệt để vấn đề

CÒN ĐÂU LÀ GIẢI PHÁP:...

July, 26 2021
Gửi bình luận của bạn:
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666