CẦU NGUYỆN NĂM 2021

Thanh toán với mã ưu đãi

CẦU NGUYỆN NĂM 2021

CẦU NGUYỆN NĂM 2021

 

CẦU NGUYỆN NĂM 2021

CẦU CÔNG DANH SỰ NGHIỆP

MỌI VIỆC HANH THÔNG

THÀNH TỰU VIÊN MÃN 

 

(Mỗi ngày đều cầu nguyện

Cầu vào những cung giờ 6.00; 12.00 ; 23.00 

Cầu để năng lượng tràn đầy và may mắn

Cầu cho tới khi đạt được các thành tựu)

 

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma ha tát

Nam mô 9 phương trời, Nam mô 10 phương phật

Nam mô các chư thánh, chư thiên toàn thế giới

Nam mô các chân linh anh hùng đất Việt.

 

Đệ tử con..( Dương Hoàng Anh)

Nhất một lòng tôn kính trời phật

Cùng gia đình, Anh em huynh đệ

Gửi lời nguyện cầu lên tới bề trên.

 

01

Cầu trời phật chứng giám tâm thành

Bỏ cái tôi, hướng về với Phật 

Nguyện một đời xả thân cống hiến

Gieo năng lượng an lành thế giới

 

02

Mỗi bước con có Phật huệ soi đường

Quyết lìa bỏ ngũ dục si mê

Khơi năng lượng vô cùng vũ trụ

Xây sự nghiệp mãi mãi muôn đời

 

03

Cầu trời phật soi đường chỉ lối

Để cho con lan tỏa mọi người

Tình yêu thương trí tuệ tuyệt vời 

Phá tan đi u mê ngã chấp

Cùng mọi người thấm nhuần phật đạo

Xây nền móng thành tựu muôn đời

 

04

Cầu trời phật soi đường chỉ lối

0-6  GIAI ĐOẠN VÀNG XÂY MÓNG 

NHỮNG HẠT MẦM HẠNH PHÚC THÀNH CÔNG

ĐƯỢC GIEO ĐÚNG THÀNH TỰU VÔ CÙNG 

CHA MẸ CÙNG TÁI SINH NĂNG LƯỢNG MỚI

 

05

Cầu trời Phật phù hộ cho con

Được khai mở định hình vững chắc

5 Quy luật 8 trụ cột nhân cách

Đặt nền móng thành công mãi mãi

 

06

Cầu trời phật soi đường chỉ lối

Che chở con mỗi bước tấn tinh 

Cho con xây mô hình bền vững

Với cốt lõi kim cương bất hoại

Đem năng lượng an lành 

Xây nhân gian hạnh phúc

 

07

Cầu trời phật soi đường chỉ lối

Con cùng những đồng nghiệp tuyệt vời

Có cùng chí hướng xây đời tuyệt đẹp

Cùng nhau xây sự nghiệp muôn đời

 

08

Cầu trời phật soi đường chỉ lối

Lan tỏa tới ngàn vạn khách hàng

Mỗi khách hàng là một hạt nhân

Chuyển tiếp tới hàng ngàn người khác.

Cứ như vậy những điều tốt đẹp

Sẽ lan tỏa tới mãi mãi sau này.

 

09

Con xin nguyện cả trái tim mình

Dù có kiếm nhiều tiền vô tận

Con cũng chẳng màng tiêu xài cá nhân

Mong được nhiều mô hình thật tốt

Ươm cây đời thành tựu xanh tươi

 

10

Con cầu xin trời phật

Hãy soi đường chỉ lối

Nhiều tướng tốt cùng về

Được khai mở phật tâm

Cùng xây nghiệp trường tồn

February, 11 2021
Gửi bình luận của bạn:
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666