Chiến lược Email Marketting

Thanh toán với mã ưu đãi

Chiến lược Email Marketting

Chiến lược Email Marketting

Chiến lược Email Marketing

1. Lọc quét hàng trăm ngàn hàng triệu data theo tính chất khu vực đối tượng

2. Xây dựng kịch bản bán hàng và theo dõi chiến dịch

- Bước 1: Bài 1 Thu hút khách hàng quan tâm: Câu chuyện làm quà, Giới thiệu , chào hỏi, định hướng, sản phẩm

- Bước 2: Câu chuyện về sản phẩm, về công ty, về bản thân, về dịch vụ bán hàng

- Bước 3: Khuyến mại khách hàng và chốt sale/

Cần phải lọc ds email của các khách hàng đã đọc qua bước 1, đến bước 2, và bước 3

Các khách hàng thực hiện đến bước 2 là khách hàng quan tâm đến sản phẩm

Có các kịch bản riêng để gửi tới các khách hàng đã qua tường bước, để đảm bảo trước khi chào bán sản phẩm chúng ta hiểu rõ là khách hàng đã có nhu cầu

 

November, 29 2019
Gửi bình luận của bạn:
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666