Chiến lược SMS tổng thể.

Thanh toán với mã ưu đãi

Chiến lược SMS tổng thể.

Chiến lược SMS tổng thể.

300 tin nhắn / 1 sim

Nhiều Dcom = 20 sim

15 usb 3G= 5-10 s/ 1 tin

Phân chia tự động mạng

Phải lọc ra 3 mạng

Phần mềm chọn tự động/ 3 cửa sổ

Tab 1- Viettel

Tab 2: Mobi

Tab 3 : Vina

 

Các gói khuyến mại:

- Vietel : 300 sms/ ngày/ 3K s3 gui 170

- Mobi: 8e gửi 999: gia 40k dc 1500sms ..... 50sms/ngay 

- vina: 99đ/1sms

 

 

November, 27 2019
Gửi bình luận của bạn:
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666