Chiến lược team sale lõi

Thanh toán với mã ưu đãi

Chiến lược team sale lõi

Chiến lược team sale lõi

Cách vận hành team sale lõi:

Sale là quá trình truyền năng lượng, giải pháp, ước mơ giàu có. Nếu có giải pháp cho sự giàu có là có là có team sale 

Team sale là team chiến binh, họ cần nhìn thấy tiền, thấy mục tiêu, và giải pháp, và số tiền cần đạt được là gì:

  • Mục tiêu: Trẻ em nói tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2, và đạt Ielts ngay trong bậc phổ thông.
  • Chi phí: 30tr- 40 tr/ năm * 5 ( 6 năm)= 150 tr- 240 tr/ Ielts 7.0
  • Sự khác biệt giữa Ielts 6.0 và Ielts 6.5, và Ielts 7.0: 

Các bước cần thiết kế và triển khai sản phẩm:

  • Thiết kế sản phẩm
  • Thăm dò các phụ huynh hiện tại
  • Triển khai tư vấn các phụ huynh mới
November, 24 2020
Gửi bình luận của bạn:
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666