ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH

Thanh toán với mã ưu đãi

ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH

ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH

ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH

 ENGLISH HOUSE- BIG ENGLISH 


 

NHÂN VIÊN FULL TIME:Trường hợp nhận lương cứng

 1. Lương cứng: 5 triệu tối thiểu là 1 hợp đồng/ tháng - Phần trăm được tính từ hợp đồng thứ 2: 3.5%

 2. Không đủ chỉ tiêu tối thiểu tháng thứ 1 - hưởng 70% lương cứng.

 3. Không đủ chỉ tiêu tối thiểu tháng thứ 2 - hưởng 60% lương cứng.

 4. Không đủ chỉ tiêu thiếu  tháng thứ 3- hưởng 50% lương cứng.

Hưởng Cơ chế thưởng + đãi ngộ hàng năm của Trung tâm.

 

NHÂN VIÊN PARTIME: Chỉ cần điểm danh ngày 1 lần/ ngày và có 20 bản khảo sát khách hàng / 1 tháng, Lương 3.000.000 đ/ tháng + Hoa hồng 3.5% Doanh số+ Thưởng

 

CỘNG TÁC VIÊN KHÔNG NHẬN LƯƠNG CỨNG: (các cộng tác viên, chuyên viên bộ phận khác của trung tâm): 3.5% hoa hồng kinh doanh trên mỗi hợp đồng.

 

THƯỞNG SALE: Là nhân viên kinh doanh có khả năng đạt doanh số lớn.

 • 5 hợp đồng/ tháng, thưởng thêm 35 % Hoa hồng của mình, 

 • 10 hợp đồng/ tháng sẽ được thưởng thêm 70% Hoa hồng của mình.

 

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

 

Là nhân sự làm việc full time: Các công việc tuyển dụng, phối hợp với công ty đào tạo nhân sự, Hỗ trợ chốt sale cho nhân viên kinh doanh,  không giới hạn số nhân viên và cộng tác viên. 

Lương trưởng phòng là 12.000.000 ~ 20.000.000 đ -  đạt chỉ tiêu đội nhóm 5 hợp đồng/ tháng;, 

 • Không đủ chỉ tiêu tối thiểu tháng thứ 1 - hưởng 70% lương cứng.

 • Không đủ chỉ tiêu tối thiểu tháng thứ 2 - hưởng 60% lương cứng.

 • Không đủ chỉ tiêu thiếu tháng thứ 3- hưởng 50% lương cứng.

 1. 1-5: 45% Hoa hồng đội nhóm

 2. 6-10: 70% Hoa hồng đội nhóm.

 3. >11 : 100% Hoa hồng đội nhóm

Trưởng phòng sẽ được xét lên giám đốc kinh doanh khi doanh số quý đạt 100 hợp đồng/ 6 tháng

 

QUYỀN TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH: Là vị trí tương đương với trưởng phòng, có chỉ tiêu tương đương như trưởng phòng  không cần fulltime. 


 

QUYỀN GIÁM ĐỐC KINH DOANH: Quyền giám đốc kinh doanh những đối tác có năng lực hợp tác để tạo ra doanh số lớn với công ty, không cần làm việc fulltime, sẽ đàm phán cơ chế riêng tùy theo điều kiện hợp tác phát triển. Chỉ tiêu tối thiểu 10 hợp đồng toàn bộ nhân sự của mình:

 • 1-10 : Hưởng 60% Hoa hồng đội nhóm

 • 11-15: Hưởng 75% Hoa Hồng đội nhóm

 • >16 : Hưởng 100% Hoa Hồng đội nhóm

 

GIÁM ĐỐC KINH DOANH CƠ SỞ :

Nhận chỉ tiêu của một cơ sở văn phòng là 160 hợp đồng/ năm, được quyền chủ động các phương án kinh doanh, phương án nhân sự, phương án khen thưởng. Được hưởng những quy chế đặc biệt, đàm phán riêng với công ty

 

GIÁM ĐỐC VÙNG: Là giám đốc tuyển được 3 giám đốc kinh doanh. Được đàm phán lương thưởng đặc biệt

 

TỔNG GIÁM ĐỐC VÙNG: Là giám đốc kinh doanh phát triển ra 10 giám đốc kinh doanh cơ sở, hoặc là 3 giám đốc vùng, Được đàm phán lương thưởng đặc biệt. 

Hà nội ngày 03/02/2021

Giám đốc

 
Dương Hoàng Anh

February, 11 2021
Gửi bình luận của bạn:
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666