Feedback của quý phụ huynh về chương trình quan trọng như thế nào

Thanh toán với mã ưu đãi

Feedback của quý phụ huynh về chương trình quan trọng như thế nào

Feedback của quý phụ huynh về chương trình quan trọng như thế nào

Để Bigschool có thể hoàn thiện cho việc học tập của các con đạt kết quả tốt nhất, và có lộ trình xuyên suốt dường dài,

Mỗi tuần học tập Bigschool xin được tiếp nhận các ý kiến phản hồi, đóng góp xây dựng các chương trình hoặc các cảm nhận của quý phụ huynh trải nghiệm về chương trình.

LINK TẠO FEEDBACK: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXxiLr_uNmoQcWl-tG7HdyMPMk_yyWBAN0y7vdWWI81QpgBg/viewform 

August, 05 2021
Gửi bình luận của bạn:
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666