Giai đoạn chuyển đổi công nghệ số

Thanh toán với mã ưu đãi

Giai đoạn chuyển đổi công nghệ số

Giai đoạn chuyển đổi công nghệ số

Giai đoạn chuyển đổi số của Doanh nghiệp cần có những người tiên phong chuyển đổi và quá trình chuyển đổi, Vì quá trình chuyển đổi là quá trình lột xác ! Cần có những giải pháp và bước đi phù hợp:

1. Xác định các vị trí nhân sự quan trọng chủ chốt trong quá trình chuyển đổi số

2. Xác định thời gian thực hiện và các phương pháp làm chuyển đổi

3. Xác định không làm ảnh hưởng tác động nhiều đến cấu trúc hiện tại khi quá trình chuyển đổi diễn ra hoàn toàn thành công

4. Dịch chuyển nhân sự từ mô hình cũ sang mô hình mới yêu cầu

5. Kiện toàn bộ máy và mở rộng. Chuyển đổi số triệt để, toàn diện, và tối ưu quy trình và hệ thống

November, 24 2019
Gửi bình luận của bạn:
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666