Gieo nghiệp giàu nghèo sướng khổ ( Đức phật ngoại chuyện)

Thanh toán với mã ưu đãi

Gieo nghiệp giàu nghèo sướng khổ ( Đức phật ngoại chuyện)

Gieo nghiệp giàu nghèo sướng khổ ( Đức phật ngoại chuyện)

Phật tử: Tại sao lại giàu có người giàu và người nghèo, tại sao lại có người sướng và người khổ, có phải là do may mắn không thầy.

Đức Phật: May mắn, giàu có không phải tự mà có, mà là quá trình nhân quả đã gieo. Đặc biệt cuộc đời hạnh phúc cũng phải là do quá trình tu luyện, làm thiện, bỏ ác, biết làm, làm sạch sẽ, không để lại nghiệp chướng, hoặc sự ô nhiễm, hoặc sự rối ren.

Những người tạo nghiệp xấu kể trên thì có kiếm được tiền cũng không bền vững, giàu có nhưng cũng sẽ tạo ra lỗ thủng trên con tàu hạnh phúc của mình, rồi cả con tàu đó sẽ đắm lại khổ đau bất hạnh.

Học đạo, hiểu đạo, thực hành đạo và tu tập là quá trình liên tục liên tục để thành công và hạnh phúc, không thể có điều gì ngẫu nhiên trong đó

October, 29 2020
Gửi bình luận của bạn:
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666