Hãy tập trung sâu vào việc đạt mục tiêu doanh số

Thanh toán với mã ưu đãi

Hãy tập trung toàn bộ vào việc đạt mục tiêu doanh số

Hãy tập trung toàn bộ vào việc đạt mục tiêu doanh số

1. Số lượng tiếp cận: Số bài viết, số quảng cáo, số lượng nhân viên chăm sóc hiệu quả

2. Số lượng khách hàng phản hồi

3. Số lượng khách hàng thành công

4. Số lượng khách hàng ra khách hàng

5. Số lượng khách hàng tái tục

Tất cả đều được thực hiện bằng các công việc cụ thể bằng các bài viết, các nội dung, muốn truyền tải tới khách hàng, nhân viên, một cách liên tục đều đặn và nhịp nhàng.

November, 01 2020
Gửi bình luận của bạn:
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666