Hệ thống thông tin thống nhất

Thanh toán với mã ưu đãi

Hệ thống thông tin thống nhất

Hệ thống thông tin thống nhất

Cần quy chuẩn 1 hệ thống thống nhất

1. Quét data

2. Lọc data

3. Phân data

4. Tiếp cận khách hàng ( Call, Chat, Autocall, Facebook, SMS, Email, Zalo)

5. CHỐT SALE

6. Quản lý học tập

7. Tư vấn tái sản phẩm

December, 13 2019
Gửi bình luận của bạn:
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666