Hướng dẫn Cách tính kỳ học phí tại hệ thống BPEH

Thanh toán với mã ưu đãi

Hướng dẫn Cách tính kỳ học phí tại hệ thống BPEH

Hướng dẫn Cách tính kỳ học phí tại hệ thống BPEH

Để thuận tiện cho, Bố mẹ có kế hoạch sắp xếp và chủ động tài chính, các con có kế hoạch học tập chu đáo, thầy cô chủ động tốt nhật việc giảng dạy, trung tâm có kế hoạch xếp lớp,

Lần đầu tiên: Học phí lần đầu tiên phụ huynh sẽ đóng cho con là kỳ tối thiểu là 3 tháng, theo khóa 3-6-12 -24... tháng cho con.

Lần tiếp sau: Các học kỳ sau các phụ huynh sẽ đóng theo quý, Phụ huynh đóng trước ngày- Cho kỳ:

  • Trước ngày 15/12 cho quý 1  tiếp từ 1/1-30/3
  • Trước ngày 15/3 cho quý 2: 1/4-30/6
  • Trước ngày 15/6 cho quý 3: 1/7-30/9
  • Trước ngày 15/9 cho quý 4: 1/10-30/12

Số buổi còn lại ( nghỉ hợp lệ ) của kỳ cũ sẽ được tính giảm trừ trong kỳ mới

Xin trân trọng thông báo cho toàn thể các quý phụ huynh phối hợp được tốt nhất.

P/S: Các phụ huynh đăng ký theo trọn lộ trình cam kết đến khi con đạt Ielts 7.0 hoặc các quý phụ  huynh đăng ký theo năm sẽ không phải cách tính này

 

October, 20 2020
Gửi bình luận của bạn:
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666