Hướng dẫn phụ huynh sử dụng phần mềm CENTER ONLINE

Thanh toán với mã ưu đãi

Hướng dẫn phụ huynh sử dụng phần mềm CENTER ONLINE

Hướng dẫn phụ huynh sử dụng phần mềm CENTER ONLINE

1. Phụ huynh vào CHPLAY hoặc APP STORE để tải phần mềm CENTER ONLNE

2. Phụ huynh đăng nhập phần mềm Centeronline bằng 3 thống số sau:

 • Tên trung tâm: BPEH
 • Tên đăng nhập: BPEH+ SDT ( Số điện thoại PH đã liên hệ đăng ký với Trung tâm)
 • Mật khẩu: 123456 ( Phụ huynh sẽ đổi sau khi đăng nhập thành công)

*** Nếu Phụ huynh khó khăn trong đăng nhập, sử dụng xin vui lòng liên hệ: 0389066666- 0337697999- 0979253114 ***

3. Phụ huynh được phần mềm và sử dụng được các tính năng sau:

 • Có thể tham gia các khóa học online của trung tâm qua tích hợp hệ thống Microsoft team
 • Gửi link các video thuyết trình của con
 • Có thể đăng chụp bài tập về nhà, phản hồi bài học, Chat và trao đổi với giáo viên lớp, quản lý lớp, giáo viên nước ngoài
 • Xem được bài học, bài kiểm tra,
 • Xem được hình ảnh học tập của con tại lớp
 • Xem được thư viện học tập gợi ý cho trẻ
 • Xem được các bài đánh giá, kiểm tra, nhận xét của thầy cô
 • Xem được số buổi học của con ( Mỗi cấp độ sẽ trong khoảng 50 buổi học tương đương với 6 tháng)
 • Có thể xin nghỉ
 • Nhận được các thông báo của trung tâm trường học
 • Biết được kỳ học phí, số buổi học còn lại

October, 12 2020
binh-luan

Nguyễn Chí Hào

03/11/2020

Hi

Gửi bình luận của bạn:
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666