Làm sao để có 100 -1000 đơn 1 ngày

Thanh toán với mã ưu đãi

Làm sao để có 100 -1000 đơn 1 ngày

Làm sao để có 100 -1000 đơn 1 ngày

1. Số lượng bạn tiếp cận được bao nhiêu người

2. Thông điệp của bạn là gì? Mồi dẫn của bạn là gì?

3. Bạn sẽ thu tiền họ bằng cách nào?

4. Trải nghiệm bao nhiêu ngày?

5. Chăm sóc là gì?

6. Lợi thế cạnh tranh của riêng bạn là gì?

7. Bạn làm việc xuyên suốt như thế nào

8. Làm sao bạn giữ được năng lượng

9. Làm sao để bạn đến được đích trong công việc

10. Bạn có thể bán được bao nhiêu mặt hàng

July, 31 2021
Gửi bình luận của bạn:
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666