Làm sao để tăng hiệu suất của nhân sự Telesale

Thanh toán với mã ưu đãi

Làm sao để tăng hiệu suất của nhân sự Telesale

Làm sao để tăng hiệu suất của nhân sự Telesale

Để tăng hiệu quả nhân sự telesale cần:

1. Nguồn data okie

2. Kịch bản đơn giản

3.Đo lường tự động kịp thời

4. Theo sát các quy trình kế tiếp

5. Kết quả cuối cùng

 

BẤM VÀO ĐÂY NGHE :

October, 29 2019
Gửi bình luận của bạn:
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666