Làm sao để thoát được những fake news, big tech để có cuộc sống tự nhi

Thanh toán với mã ưu đãi

Làm sao để thoát được những fake news, big tech để có cuộc sống tự nhiên hạnh phúc

Làm sao để thoát được những fake news, big tech để có cuộc sống tự nhiên hạnh phúc

Làm sao để diệt được các fake news và big tech, chúng nó như những con virus độc hại, ăn sâu vào tâm trí chúng ta, chúng chiếm hết thời gian trống, ăn năng lượng, tâm trí, và định hình suy nghĩ của chúng ta.

Big tech, big pharma, chúng nó đang xâm chiếm thế giới, chúng nó đang xâm chiếm loài toàn bộ hệ thống thông tin trên thế giới, chúng chủ động quét và tiêu diệt, chúng đang lái thế giới theo mục tiêu kiểm soát, mục tiêu lợi nhuận của chúng, và mỗi công dân trên thế giới như những con cừu trên bàn cừu

Cầu nguyện đức chúa trời soi sáng, 

Con xin cầu nguyện trời phật phù hộ và soi đường để giác ngộ, tỉnh giác, để đến được chân lý , để xây dựng được thành công và cuộc sống hạnh phúc

Làm sao chúng ta thoát khỏi ma trận thông tin, làm sao có thể có được thu nhập và cuộc sống hạnh phúc

Làm sao có được hàng trăm đơn hàng,

Làm sao ý tưởng , tương tác, thời gian, cái mới của cuộc sống hiện lên liên tục

Làm sao tương tác được với mọi người

Ai là người có thể thoát ra khỏi được hố đen, ma trận, công nghệ, tài chính

Mỗi con người đều sinh nghề tử nghiệp, làm sao để thoát ra khỏi những quả xấu, nghiệp xấu từ trước

Làm sao đoạn tuyệt được những nghiệm xấu, công việc xấu.

Không xem youtube, facebook, fake news, chúng ta chỉ tập trung vào một mục tiêu duy nhất, làm sao để có thể đạt được mục tiêu đơn hàng trong những điều kiện cụ thể.

July, 31 2021
Gửi bình luận của bạn:
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666