Lập trình công việc hiệu quả hàng ngày

Thanh toán với mã ưu đãi

Lập trình công việc hiệu quả hàng ngày

Lập trình công việc hiệu quả hàng ngày

Thời gian hiệu quả của một ngày làm việc là gì:

  • Bạn cần phải tiếp cận tương tác và gieo cho bao nhiêu khách hàng mới: 1000-10.000, và bạn cần chốt bao nhiêu khách hàng cũ 20
  • Bạn cần đối tác khách hàng để phát triển hệ thống chia sẻ các thông tin tìm đối tác 
  • Bạn cần xiết lại hệ thống quản trị của mình, check lại các khách hàng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính
  • Bạn cần học những điều mới: ý tưởng, quản trị, ý tưởng kinh doanh, chính trị, cơ hội phát triển, ý tưởng quảng cáo, hình ảnh quảng cáo
  • Trao đổi chuyên môn chất lượng với giáo viên
October, 30 2020
Gửi bình luận của bạn:
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666