Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống

Thanh toán với mã ưu đãi

Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống

Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống

Để chuẩn bị cho con cái xây dựng cuộc sống hoặc lập nghiệp, bố mẹ nên nói chuyện nhiều để chuẩn bị cho con những kiến thức và hiểu biết. 

Mỗi người đều có một bản thể riêng, và đều có thể thay đổi vượt qua số phận khi là con người tu luyện, tu tập. Còn những người bình thường dễ sẽ quay lại điểm xuất phát ban đầu.

Tại sao lại xem tông và xem giống, đó là xem nghiệp duyên của người con đó trong gia đình đó, tại sao họ làm con trong gia đình đó, gia đình đó tốt hay xấu, con cái, anh chị em đoàn kết hay không đoàn kết, phát triển hay không phát triển.

Như chúng ta không đóng đinh về định mệnh, nhưng muốn thoát ra khỏi số phận định mệnh cần phải thực sự nhìn ra và tu dưỡng. Tu dưỡng thực sự.

Có thể vì bản thể con quá mạnh muốn thử thắng số phận thì phải chấp nhận. Hãy luôn chọn đường phúc mà đi.

November, 20 2020
Gửi bình luận của bạn:
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666