Lịch tuyển sinh khai giảng các lớp tiếng Anh Kids tại English Ocean Pa

Thanh toán với mã ưu đãi

Lịch tuyển sinh khai giảng các lớp tiếng Anh Kids tại English Ocean Park

Lịch tuyển sinh khai giảng các lớp tiếng Anh Kids tại English Ocean Park

Các ký hiệu Lớp tiếng Anh theo trình độ và độ tuổi:

  • SS: Super Safari : Dành cho các bạn 2-6 tuổi
  • S: Starter : Cho các bạn 6-8 tuổi
  • M: Mover: Cho các bạn 8-10 tuổi
  • F: Flyer : Cho các bạn 10-12
  • M: More: Dành cho các bạn >12 tuổi

Anh chị LH điện thoại/Zalo/facebook: 0389066666 để gửi chương trình và tư vấn chi tiết.

September, 07 2020
Gửi bình luận của bạn:
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666