Mô hình nhân sự trong doanh nghiệp công nghệ

Thanh toán với mã ưu đãi

Mô hình nhân sự trong doanh nghiệp công nghệ

Mô hình nhân sự trong doanh nghiệp công nghệ

1. Nộp hồ sơ qua mạng

2. Đến phỏng vấn và hướng dẫn làm việc 2h

3. Về bắt đầu làm việc nghe các cuộc gọi mẫu, kịch bản, và bắt đầu gọi

4. Sau 24h sẽ có thông báo chính thức trúng tuyển thử việc

5. Sau 1 tuần sẽ ký hợp đồng làm việc, gửi qua email và bưu điện

6. Sau 1 tháng sẽ ký hợp đồng chính thức

7. Sẽ có mức khen thưởng nâng cấp công việc

Hướng dẫn teamview

November, 25 2019
Gửi bình luận của bạn:
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666