Một số định đề nền tảng quan trọng để trẻ lâu

Thanh toán với mã ưu đãi

Một số định đề nền tảng quan trọng để trẻ lâu

Một số định đề nền tảng quan trọng để trẻ lâu

Trẻ lâu là tổng thể, tổng hòa nhiều mặt, và sự đồng bộ :

  • Tâm lý
  • Nhận thức,
  • Lối sống, Công việc ( tạo nghiệp), môi trường sống
  • Thực phẩm,
  • Sự rèn luyện
  • Ý nghĩa cuộc sống

chứ không phải là một vấn đề đơn lẻ. Không có loại thuốc nào trường sinh bất lão, hay không có bài tập đơn thuần nào có thể đem đến sự trường sinh bất lão, Không phải đi theo một giáo phái nào có thể trường sinh bất lão

Quá trình lão hóa sẽ diễn ra khi con tàu cơ thể bị dò rỉ , chỉ cần một yếu tố có thể làm chìm cả con tàu cơ thể, và cơ thể sẽ nhanh chóng bị lão hóa.

Các vấn đề về sự cân bằng cuộc sống, từ thu nhập, chi phí, con cái, vợ con, công việc, công giao tiếp, đều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và quá trình lão hóa.

Để vượt qua được quá trình lão hóa, Mỗi con người phải nhìn ra, và nhìn trước các vấn đề, các rủi ro có thể xảy ra, và nhanh hơn, và chủ động hơn để, chuẩn bị xử lý được các rủi ro, đồng thời xây dựng thói quen, và dần dần xây dựng những nền tảng tốt.

 

November, 18 2020
Gửi bình luận của bạn:
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666