Một số nguyên tắc Bigdata - Automation

Thanh toán với mã ưu đãi

Một số nguyên tắc Bigdata - Automation

Một số nguyên tắc Bigdata - Automation

Tương tác tới Big Data với hệ thống Automation là tác động đến số lớn, rất dễ động chạm đến lợi ích của người khác, đối thủ cạnh tranh do cần xây dựng một số nguyên tắc quan trọng để vận hành đảm bảo an toàn cho hệ thống:

1. Không cạnh tranh bẩn: Không cạnh tranh bằng việc giảm giá sản phẩm dịch vụ

2. Không được nói xấu đối thủ

3. Không được nói quá sự thật dẫn đến những đối thủ ghét và soi mói, bóc phốt

4. Nên trao giá trị: kiến thức, phương pháp, hội thảo

5. Giáo dục thị trường

6. Ưu đãi , quà tặng, giảm giá, phần thưởng đặc biệt nên để trong ngày ( tuần; thời gian ngắn)

7. Nên hướng tới lợi ích cùng có lợi: Chủ trường, giáo viên, học viên, phụ huynh trong các bài chia sẻ:

- Làm sao để tối ưu chi phí và tối đa lợi ích trong giáo dục

- Ứng dụng công nghệ tốt dành cho phụ thầy cô và phụ huynh

- Giúp cho giáo viên mầm non bớt vất vả, bằng ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý chất lượng

- Ứng dụng công nghệ để xây dựng môi trường giáo dục sớm cho trẻ

- Cơ sở vật chất hiện đại không bằng nền tảng và phương pháp giáo dục tuyệt vời

- Đồng bộ giáo dục nhà trường và gia đình, chìa khóa thành công và hạnh phúc cho trẻ

- Công nghệ là giải pháp chìa khóa để Chia sẻ kinh nghiệm kiến thức giáo dục trẻ tới gia đình 

November, 24 2019
Gửi bình luận của bạn:
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666