Mục tiêu cụ thể bán được 50 sản phẩm/ ngày cần phải làm những việc gì

Thanh toán với mã ưu đãi

Mục tiêu cụ thể bán được 50 sản phẩm/ ngày cần phải làm những việc gì

Mục tiêu cụ thể bán được 50 sản phẩm/ ngày cần phải làm những việc gì

1. Từ khóa đầu tiên: dạy ai đó làm 1 điều gì đó: video, titok, facebook, youtube

2. Dạy cho ai đó các công việc bạn đang làm bạn sẽ thành chuyên gia,

3. Bạn sử dụng internet\ Youtube\ youtube giáo dục

4. Facebook là bậc thầy của đánh cắp ý tưởng

5. Làm thế nào có thể chụp ảnh em bé tại nhà bằng điện thoại di động

August, 07 2021
Gửi bình luận của bạn:
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666