Năng lượng đủ lớn chơi được với con và dẫn dắt con

Thanh toán với mã ưu đãi

Năng lượng đủ lớn sức khỏe đủ tốt mới có thể chơi và theo được con.

Năng lượng đủ lớn sức khỏe đủ tốt mới có thể chơi và theo được con.

Trẻ có năng lượng bản thế hơn rất nhiều người lớn: phần tinh và linh hồn con rất mạnh mẽ hơn rất nhiều người lớn. Nhưng người lớn lại nhầm là mình biết hơn, và giỏi hơn trẻ

Tại sao trẻ lại biết được vía tốt và vía xấu từ xa, trẻ có thể bật khóc khi có người có vía xấu đến ngõ 

Tại sao trẻ có thể học nhanh hơn rất nhiều người lớn nếu được kích hoạt đúng

Tại sao trẻ biêt được mình bắt vía được người chiều mình, và bắt nạt chi phối được người sợ mình thua mình , và không dám hư với người có năng lượng tốt

Khi sinh ra ai cũng là Hoàng tử công chúa, nhưng càng lớn lại biến thành hoàng công chúa tử cóc,  ... người lớn vì nghiệp che mờ dần mất

Có rất nhiều điều về trẻ mà chúng ta không hiểu được. Chính trẻ con hơn chúng ta, thế hệ sau hơn thế hệ trước nó mới tạo ra được sự phát triển và tiến lên phía trước.

 

November, 02 2020
Gửi bình luận của bạn:
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666