Nếu được quay trở lại

Thanh toán với mã ưu đãi

Nếu được quay trở lại

Nếu được quay trở lại

Tôi đã phỏng vấn nhiều người lớn tuổi và hỏi, nếu được quay trở lại thì cuộc sống có thể khác hơn không?

Đa phần mọi người đều trả lời là có một số hối tiếc ngày trẻ như: Không tập trung học hành đến nơi đến chốn, không chịu khó học tiếng Anh, hoặc là vì nóng giận dẫn những đổ vỡ trong cuộc sống, hay bỏ lỡ những cơ hội quan trọng nào đó, hoặc là vì lười, hoặc vì tự ái cao, hoặc là không dành thời gian để tâm sự dạy dỗ con...nhưng hỏi là liệu có thay đổi được không nếu thời gian có QUAY TRỞ LẠI. Câu trả lời là KHÔNG.

Đến một lúc nào đó nghiệp xấu đã phủ kín, và năng lượng đã bị hỗn tạp, sức khỏe yếu, trí tuệ không còn minh mẫn... hoặc mọi người đã cố gắng hết sức trong những giai đoạn nào đó nhưng không có kết quả, hoặc là mọi người vẫn không tìm được ra chìa khóa để thành công.

Hãy tu tập để tâm linh trong sáng, và khỏe mạnh, thì đến lúc cần thiết sẽ có đủ năng lượng hay phước để vượt qua trở ngại. Chọn được đường phước để đi tiếp.

 

November, 20 2020
Gửi bình luận của bạn:
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666