Những chìa khóa để trở thành super sale

Thanh toán với mã ưu đãi

Những chìa khóa để trở thành super sale

Những chìa khóa để trở thành super sale

0. Hãy tìm cách để có thể được tiếp cận nhiều khách hàng mỗi ngày

1. Hãy ghi danh sách khách hàng ra giấy hoặc file excel, và thường xuyên gọi tên khách hàng

2. Hãy  luôn tìm cách liên lạc với khách hàng khi có thể.

3. Hãy luôn mong muốn điều tốt đẹp, và tưởng tượng hình ảnh tốt đẹp sẽ đến khách hàng khi khách được sử dụng sản phẩm của mình.

4. Hãy luôn cầu nguyện điều tốt đẹp, hãy cảm thông và tha thứ cho khách hàng, dù nhiều khi khách hàng không giữ lời, hoặc thay đổi, hoặc thất hứa.

5. Hãy luôn mỉm cười, và cầu nguyện. Vì chỉ có mỉm cười và cầu nguyện hàng ngày bạn mới có thể tiến lên phía trước.

6. Hãy chuẩn bị cho mình sức khỏe tốt nhất để luôn tiến lên phía trước.

7. Làm việc với team work của mình

March, 09 2021
Gửi bình luận của bạn:
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666