Những yếu tố cần thiết để xây dựng BIG DATA

Thanh toán với mã ưu đãi

Những yếu tố cần thiết để xây dựng BIG DATA

Những yếu tố cần thiết để xây dựng BIG DATA

1. Họ tên

2. Số điện thoại

3. Email

4. Ngày sinh

5. Tên con - Giới tính

6. Năm sinh

7. Địa chỉ

8. Thành phố

9. Email

NĂM SINH LÀ YẾU TỐ QUAN TRỌNG để xây dựng chiến lược BIG DATA bền vững

November, 23 2019
Gửi bình luận của bạn:
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666