Nuôi dạy con cần một chiến lược tổng thể ngay từ đầu:

Thanh toán với mã ưu đãi

Nuôi dạy con cần một chiến lược tổng thể ngay từ đầu:

Nuôi dạy con cần một chiến lược tổng thể ngay từ đầu:

Nuôi dạy con cần một chiến lược tổng thể ngay từ đầu:

Mục tiêu toàn bộ: Bạn sẽ đồng hành với con những gì, như thế nào

Cộng đồng của con là ở đâu?

Mục tiêu từng chặng cần đạt được là gì?

Thời gian dự kiến đạt mục tiêu

Thời gian mỗi ngày cần thực hiện công việc mỗi ngày.

Kim chỉ Nam, Phương pháp , Dinh dưỡng, chương trình học tập.

Những rào cản, và phương pháp để có thể hoàn thành mục tiêu.

Bạn có thể sắp xếp tổng thể mọi việc: Kiếm tiền, nuôi dạy con, Phát triển bản thân, 

Thời gian con học chính với bạn là những gì?

Thời gian con có thể học bên ngoài xã hội là những gì? Bạn có thể đồng hành với con những chương trình gì?

 

 

May, 27 2021
Gửi bình luận của bạn:
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666