Phân chia 03 vòng chăm sóc khách hàng!

Thanh toán với mã ưu đãi

Phân chia 03 vòng chăm sóc khách hàng!

Phân chia 03 vòng chăm sóc khách hàng!

1. Khách hàng đã sử dụng dịch vụ của công ty:

- Cần sự quan tâm

- Cần sự chu đáo

- Cần nhận được sự khích lệ

- Cần rõ thông tin học viên : Trợ giảng và giáo viên thực hiện: " Hồ sơ học tập của trẻ: Học bạ"

- Cần có sự chăm sóc riêng biệt

2. Khách hàng đang được chăm sóc:

- Nhắn tin , Email gửi về những thông tin, những chương trình 

- Những thành tích

- Triết lý thông điệp giáo dục để cho phụ huynh hiểu và đồng ý

3. Khách hàng lạnh:

- Đánh đến trực tiếp nhu cầu của khách hàng: con tự lập, tự giác, tự tin, tỏa sáng, học giỏi, 

- Đánh vào lòng trắc ẩn của phụ huynh

 

 

December, 01 2019
Gửi bình luận của bạn:
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666