Phân loại Big Data

Thanh toán với mã ưu đãi

Phân loại Big Data

Phân loại Big Data

Big data sẽ chia ra làm nhiều loại với các mục tiêu về sản phẩm và dịch vụ khác nhau,

Khách hàng theo độ nóng, độ quan trọng của data:

1. Data hỗn hợp

2. Data đúng đối tượng khách hàng lạnh

3. Khách hàng biết đã được tiếp cận 03 lần

4. Khách hàng quan tâm

5. Khách hàng thực hiện mua hàng

Khách hàng theo tính cách: đưa ra bài để nhân viên đánh giá khách hàng theo tính cách:

Người cầu toàn, Người tình cảm, Người tham vọng, Người cá tính, Người lý trí, Người trung thành, Người nhiệt tình, Người mạnh mẽ, Người ôn hòa.

 

November, 25 2019
Gửi bình luận của bạn:
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666