Phần mềm quản lý của TA- GVVN- GVNN: CO TEACHER

Thanh toán với mã ưu đãi

Phần mềm quản lý của TA- GVVN- GVNN: CO TEACHER

Phần mềm quản lý của TA- GVVN- GVNN: CO TEACHER

1. Giáo viên tải phần mềm CO TEACHER trên CHPLAY- APP STORE

2. Sau đó đăng nhập vào phần mềm bằng 03 thông tin sau:

 • Mã trung tâm: BPEH
 • Tên đăng nhập: BPEH + SĐT 
 • giáo viên Mật khẩu: 123@123 ( Sau đó sẽ đổi mật khẩu sau)

3. Sử dụng phần mềm với các tính năng thuận tiện như sau:

 • Theo dõi lịch sử học tập của từng học sinh
 • ĐIểm danh
 • Thông báo
 • Gửi bài học, thư viện, bài tập , 
 • Trao đổi với phụ huynh
 • Đăng bài học, ảnh, Link video
 • Chát với phụ huynh
 • Bài tập và bài giảng

Mã trung tâm: BPEH

Tên đăng nhập: BPEH + SĐT

giáo viên Mật khẩu: 123@123

 

 

October, 12 2020
Gửi bình luận của bạn:
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666