Phạt trẻ nhưng không tiêu cực

Thanh toán với mã ưu đãi

Phạt trẻ nhưng không tiêu cực

Phạt trẻ nhưng không tiêu cực

Nếu một đứa trẻ bị trừng phạt như: quát, mắng, ăn roi vì những tính cách không tốt, không nghe lời, hoặc có những hoạt động gây hại, nguy hiểm nhưng bố mẹ có năng lượng tích cực hoặc có niềm tin yêu về con cái còn hơn là bố mẹ có tiêu cực về con cái nhưng không trừng phạt.

Trạng thái cảm xúc bên trong là cái quan trọng nhất, đứa trẻ có thể cảm nhận rất tốt, năng lượng bên trong.

Năng lượng bên trong rất quan trọng , sự lan truyền lan năng lượng bên trong. Giúp trẻ có sức mạnh nội tâm, và biết tỉnh ngộ để điều chỉnh hành vi.

Nếu như ba mẹ không nhịn hoặc chiều con, nhưng lại mang năng lượng lo lắng tiêu cực sẽ làm nguy hại cho trẻ hơn nhiều lần.

November, 03 2020
Gửi bình luận của bạn:
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666