Quy định về gia hạn tái tục tại English House

Thanh toán với mã ưu đãi

Quy định về gia hạn tái tục tại English House

Quy định về gia hạn tái tục tại English House

Quy định tái tục

Là tái tục lần 2 thì được hưởng mức học phí lần 1 . Sang lần 3 thì chuyển về học phí niêm yết

Ví dụ Phụ huynh đóng 12 tháng, thì mức phí tái tục phụ huynh vẫn được đóng theo mức của kỳ đầu tiên Phụ huynh đã đóng
Còn sau đó sẽ là theo mức hiện hành tại thời điểm hiện tại

Các mức học phí dự kiến áp dụng bắt đầu từ 1/1/2021 với phương pháp học gia tốc

  • 30 buổi/ cấp độ/50 bài : 6.600.000 đ ( 2.5 tháng)
  • Học Ielts: 26.8 tr/12 tháng * Số năm 
December, 04 2020
Gửi bình luận của bạn:
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666