QUY TRÌNH TELESALE

Thanh toán với mã ưu đãi

QUY TRÌNH TELESALE

QUY TRÌNH TELESALE

1. CÁC BẠN HỌC CÁC KỸ THUẬT TELESALE: https://bigvietnam.online/cach-goi-dien-cho-khach-hang-la-thanh-quen

2. CÁC BẠN CHUYỂN TRẠNG THÁI NGAY KHI CHECK VÀ GỌI:

- Không Okie: Khách hàng không quan tâm

- Data lỗi: Không đúng đối tượng, hoặc nhầm máy, không liên lạc được

- Khách hàng chưa nghe

- Gọi lần 2: Gọi lại các khách hàng chưa nghe lần 2, 3

- Khách hàng quan tâm, muốn được gửi Zalo

Bạn check thông tin khách hàng: 

1. Lịch sử liên lạc của khách hàng

2. Thông tin chi tiết khách hàng : Bấm vào đó xem link Facebook hoặc website của khách hàng để biết rõ hơn về khách hàng

3. Thông tin tên- tuổi khách hàng

 

November, 18 2019
Gửi bình luận của bạn:
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666