Setup trung tâm tiếng Anh thành công hiệu quả và dễ dàng

Thanh toán với mã ưu đãi

Nhượng quyền hệ thống English House

Nhượng quyền hệ thống English House

Để triển khai thành công một cơ sở tiếng anh hiệu quả và chất lượng cao, chưa bao giờ thuận tiện và tuyệt vời hơn thế với công nghệ hỗ trợ tuyển sinh, quản trị và chất lượng đào tạo học sinh

Quyền lợi:

  1. Được chuyển giao toàn bộ quy trình tuyển sinh, vận hành, giám sát, quản lý chất lượng, và lan tỏa phát triển học viên
  2. Miễn phí thiết kế chương trình, và nội thất, biển bảng
  3. Được sử dụng tài nguyên, tài liệu, kết quả của học sinh của hệ thống English House trong truyền thông
  4. Thực hiện tuyển sinh xây dựng đội ngũ tuyển sinh.
  5. Chuyển giao, đào tạo quản lý, giáo viên miễn phí ăn ở tại Khu đô thị sinh thái Ocean Park
  6. Quản lý, giám sát vận hành chất lượng và vận hành chương trình để lan tỏa học sinh ra nhiều học sinh
  7. Được hưởng 20% số tiền phí chuyển quyền và được tùy chọn mức từ 20%-45% quyền lợi và trách nhiệm tại cơ sở mới phát triển kế tiếp

Được thực hành tại cơ sở mẫu với học sinh thực và trung tâm thực. 

Đối tác được quyền chọn các mức từ 20%-55% trách nhiệm quyền lợi hàng tháng ; được tổng kết sau 03 tháng đầu tiên

Trách nhiệm:

  • Phí chuyển quyền+ Set up cơ sở vật chất: 200.000.000 đ/ 1 lần duy nhất cho quy mô 200 học sinh
  • Phí chuyển quyền+ Set up cơ sở vật chất mới 500.000,000 đ cho quy mô tối đa 500 học sinh
  • Học toàn bộ về quy trình để tuyển sinh vận hành

 

September, 29 2020
Gửi bình luận của bạn:
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666